زلزله 4.3 ریشتری سراب را لرزاند

زلزله 4.3 ریشتری سراب را لرزاند
لحظاتی پیش زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.3 ریشتر شربیان در شهرستان سراب را لرزاند.

زلزله 4.3 ریشتری سراب را لرزاند

لحظاتی پیش زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.3 ریشتر شربیان در شهرستان سراب را لرزاند.
زلزله 4.3 ریشتری سراب را لرزاند

View more posts from this author