زلزله 4.2 ریشتری قصر شیرین را لرزاند

زلزله 4.2 ریشتری قصر شیرین را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر قصر شیرین کرمانشاه را لرزاند.

زلزله 4.2 ریشتری قصر شیرین را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر قصر شیرین کرمانشاه را لرزاند.
زلزله 4.2 ریشتری قصر شیرین را لرزاند

View more posts from this author