زلزله 3.9 ریشتری بروجرد را لرزاند

زلزله 3.9 ریشتری بروجرد را لرزاند
مدیرکل بحران استان لرستان گفت: زلزله‌ای به بزرگی 3.8 ریشتر بروجرد را لرزاند.

زلزله 3.9 ریشتری بروجرد را لرزاند

مدیرکل بحران استان لرستان گفت: زلزله‌ای به بزرگی 3.8 ریشتر بروجرد را لرزاند.
زلزله 3.9 ریشتری بروجرد را لرزاند

View more posts from this author