زلزله 3.7 ریشتری کیش را لرزاند

زلزله 3.7 ریشتری کیش را لرزاند
زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.7 ریشتر جزیره کیش در استان هرمزگان را به لرزه درآورد.

زلزله 3.7 ریشتری کیش را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.7 ریشتر جزیره کیش در استان هرمزگان را به لرزه درآورد.
زلزله 3.7 ریشتری کیش را لرزاند

View more posts from this author