زلزله 3.4 ریشتری سرپل ذهاب را لرزاند

زلزله 3.4 ریشتری سرپل ذهاب را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 3.4 ریشتر جمعه شب شهرستان سرپل‌ذهاب واقع در غرب استان کرمانشاه را لرزاند.

زلزله 3.4 ریشتری سرپل ذهاب را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 3.4 ریشتر جمعه شب شهرستان سرپل‌ذهاب واقع در غرب استان کرمانشاه را لرزاند.
زلزله 3.4 ریشتری سرپل ذهاب را لرزاند

bluray movie download

View more posts from this author