زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند

زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند
زلزله‌ای با قدرت 3.4 ریشتر دزفول در استان خوزستان را لرزاند.

زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند

زلزله‌ای با قدرت 3.4 ریشتر دزفول در استان خوزستان را لرزاند.
زلزله 3.4 ریشتری دزفول را لرزاند

View more posts from this author