زلزله شهرستان انار در کرمان را لرزاند

زلزله شهرستان انار در کرمان را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر شهرستان انار در استان کرمان را لرزاند.

زلزله شهرستان انار در کرمان را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر شهرستان انار در استان کرمان را لرزاند.
زلزله شهرستان انار در کرمان را لرزاند

View more posts from this author