زلزله سومار برخی از واحدهای گیلان‌غرب را تخریب کرده است/ مصدومیت 4 نفر

زلزله سومار برخی از واحدهای گیلان‌غرب را تخریب کرده است/ مصدومیت 4 نفر
سرپرست فرمانداری گیلان‌غرب گفت: در پی زلزله 5.6 ریشتری سومار، برخی از واحدهای نیمه‌تخریب در سطح شهر و روستاهای گیلان‌غرب تخریب شدند.

زلزله سومار برخی از واحدهای گیلان‌غرب را تخریب کرده است/ مصدومیت 4 نفر

سرپرست فرمانداری گیلان‌غرب گفت: در پی زلزله 5.6 ریشتری سومار، برخی از واحدهای نیمه‌تخریب در سطح شهر و روستاهای گیلان‌غرب تخریب شدند.
زلزله سومار برخی از واحدهای گیلان‌غرب را تخریب کرده است/ مصدومیت 4 نفر

View more posts from this author