زلزله در اصفهان خسارتی نداشته است/ هلال‌احمر آماده برای اعزام به استان‌های غربی

زلزله در اصفهان خسارتی نداشته است/ هلال‌احمر آماده برای اعزام به استان‌های غربی
معاون امداد و نجات هلال‌ احمر استان اصفهان گفت: طی ارزیابی انجام شده بیشترین جایی که زمین لرزه احساس شده، فریدون‌شهر است و با فراخوانی که انجام دادیم، دهیاری‌ها گزارش داده‌اند خسارتی وارد نشده است.

زلزله در اصفهان خسارتی نداشته است/ هلال‌احمر آماده برای اعزام به استان‌های غربی

معاون امداد و نجات هلال‌ احمر استان اصفهان گفت: طی ارزیابی انجام شده بیشترین جایی که زمین لرزه احساس شده، فریدون‌شهر است و با فراخوانی که انجام دادیم، دهیاری‌ها گزارش داده‌اند خسارتی وارد نشده است.
زلزله در اصفهان خسارتی نداشته است/ هلال‌احمر آماده برای اعزام به استان‌های غربی

View more posts from this author