زلزله تلنگری برای نظارت بیشتر بر ساخت و سازهاست/ کمیته بحران استان کردستان فعال‌تر شود

زلزله تلنگری برای نظارت بیشتر بر ساخت و سازهاست/ کمیته بحران استان کردستان فعال‌تر شود
نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وقوع زلزله در کشور عراق و پس لرزه‌های آن در برخی از استان‌های کشور، گفت: زلزله تلنگری برای نظارت بیشتر بر ساخت و سازهاست که باید مسؤولان به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

زلزله تلنگری برای نظارت بیشتر بر ساخت و سازهاست/ کمیته بحران استان کردستان فعال‌تر شود

نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وقوع زلزله در کشور عراق و پس لرزه‌های آن در برخی از استان‌های کشور، گفت: زلزله تلنگری برای نظارت بیشتر بر ساخت و سازهاست که باید مسؤولان به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.
زلزله تلنگری برای نظارت بیشتر بر ساخت و سازهاست/ کمیته بحران استان کردستان فعال‌تر شود

View more posts from this author