زلزله‌ 4.1 ریشتری ریگان کرمان را لرزاند

زلزله‌ 4.1 ریشتری ریگان کرمان را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر حوالی محمدآباد ریگان در استان کرمان را لرزاند.

زلزله‌ 4.1 ریشتری ریگان کرمان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر حوالی محمدآباد ریگان در استان کرمان را لرزاند.
زلزله‌ 4.1 ریشتری ریگان کرمان را لرزاند

View more posts from this author