ریزگردها و تندباد گلوی کرمان را فشرد/ غلظت هوای ناسالم برای همه گروه‌ها

ریزگردها و تندباد گلوی کرمان را فشرد/ غلظت هوای ناسالم برای همه گروه‌ها
ناپایداری‌های جوی در استان کرمان امروز نیز همچنان ادامه دارد و توفان و پدیده گرد و غبار اکثر نقاط استان را در برگرفته است.

ریزگردها و تندباد گلوی کرمان را فشرد/ غلظت هوای ناسالم برای همه گروه‌ها

ناپایداری‌های جوی در استان کرمان امروز نیز همچنان ادامه دارد و توفان و پدیده گرد و غبار اکثر نقاط استان را در برگرفته است.
ریزگردها و تندباد گلوی کرمان را فشرد/ غلظت هوای ناسالم برای همه گروه‌ها

View more posts from this author