ریزش کوه در جاده طارس بر اثر زلزله امشب در فیروزکوه

ریزش کوه در جاده طارس بر اثر زلزله امشب در فیروزکوه
فرماندار فیروزکوه از ریزش کوه در جاده طارس این شهرستان در پی زلزله امشب خبر داد و گفت: ستاد مدیریت بحران شهرستان فیروزکوه تشکیل شده است.

ریزش کوه در جاده طارس بر اثر زلزله امشب در فیروزکوه

فرماندار فیروزکوه از ریزش کوه در جاده طارس این شهرستان در پی زلزله امشب خبر داد و گفت: ستاد مدیریت بحران شهرستان فیروزکوه تشکیل شده است.
ریزش کوه در جاده طارس بر اثر زلزله امشب در فیروزکوه

View more posts from this author