ریزش معدن ماسه در اندیمشک 2 کشته و زخمی برجای گذاشت

ریزش معدن ماسه در اندیمشک 2 کشته و زخمی برجای گذاشت
ریزش معدن شن و ماسه در بالارود اندیمشک باعث مرگ یکی از کارکنان اداره راهداری و زخمی شخص دیگری شد.

ریزش معدن ماسه در اندیمشک 2 کشته و زخمی برجای گذاشت

ریزش معدن شن و ماسه در بالارود اندیمشک باعث مرگ یکی از کارکنان اداره راهداری و زخمی شخص دیگری شد.
ریزش معدن ماسه در اندیمشک 2 کشته و زخمی برجای گذاشت

View more posts from this author