ریزش آوار در گرمدره جان 3 نفر را گرفت/ انتقال 2 مصدوم حادثه به بیمارستان

ریزش آوار در گرمدره جان 3 نفر را گرفت/ انتقال 2 مصدوم حادثه به بیمارستان
فرماندار کرج گفت: در پی ریزش آوار در گرمدره مجموع پنج نفر زیر آوار محبوس شدند که سه نفر جان باختند و دو نفر به بیمارستان منتقل شدند.

ریزش آوار در گرمدره جان 3 نفر را گرفت/ انتقال 2 مصدوم حادثه به بیمارستان

فرماندار کرج گفت: در پی ریزش آوار در گرمدره مجموع پنج نفر زیر آوار محبوس شدند که سه نفر جان باختند و دو نفر به بیمارستان منتقل شدند.
ریزش آوار در گرمدره جان 3 نفر را گرفت/ انتقال 2 مصدوم حادثه به بیمارستان

View more posts from this author