رکوردشکنی بانوی تیرانداز اصفهانی در رقابت‌های جهانی

رکوردشکنی بانوی تیرانداز اصفهانی در رقابت‌های جهانی
ملی‌پوش اصفهانی تیم ملی تیراندازی بانوان گفت: در مسابقات جهانی کره جنوبی موفق شدم رکورد برون‌مرزی ایران را در تراپ بانوان ارتقا دهم.

رکوردشکنی بانوی تیرانداز اصفهانی در رقابت‌های جهانی

ملی‌پوش اصفهانی تیم ملی تیراندازی بانوان گفت: در مسابقات جهانی کره جنوبی موفق شدم رکورد برون‌مرزی ایران را در تراپ بانوان ارتقا دهم.
رکوردشکنی بانوی تیرانداز اصفهانی در رقابت‌های جهانی

View more posts from this author