رونمایی از 4 کتاب با محوریت مبارزه با اعتیاد در آذربایجان غربی

رونمایی از 4 کتاب با محوریت مبارزه با اعتیاد در آذربایجان غربی
مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: چهار عنوان کتاب و پنج فقره نرم‌افزار با موضوع اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در آذربایجان غربی رونمایی شد.

رونمایی از 4 کتاب با محوریت مبارزه با اعتیاد در آذربایجان غربی

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: چهار عنوان کتاب و پنج فقره نرم‌افزار با موضوع اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در آذربایجان غربی رونمایی شد.
رونمایی از 4 کتاب با محوریت مبارزه با اعتیاد در آذربایجان غربی

View more posts from this author