رونمایی از ماکت موزه منطقه آزاد چابهار

رونمایی از ماکت موزه منطقه آزاد چابهار
در مراسم اختتامیه اجلاس موزه‌های آسیا و اقیانوسیه از ماکت موزه‌ای چابهار رونمایی شد.

رونمایی از ماکت موزه منطقه آزاد چابهار

در مراسم اختتامیه اجلاس موزه‌های آسیا و اقیانوسیه از ماکت موزه‌ای چابهار رونمایی شد.
رونمایی از ماکت موزه منطقه آزاد چابهار

View more posts from this author