رونمایی از قرآن دست‌نویس هنرمند آبیکی

رونمایی از قرآن دست‌نویس هنرمند آبیکی
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبیک از رونمایی قرآن دست‌نویس با کتابت هنرمند آبیکی به خط نستعلیق در دهه فجر خبر داد.

رونمایی از قرآن دست‌نویس هنرمند آبیکی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبیک از رونمایی قرآن دست‌نویس با کتابت هنرمند آبیکی به خط نستعلیق در دهه فجر خبر داد.
رونمایی از قرآن دست‌نویس هنرمند آبیکی

View more posts from this author