رونق اقتصادی ورود نیازمندان به کمیته امداد را کاهش می‌دهد

رونق اقتصادی ورود نیازمندان به کمیته امداد را کاهش می‌دهد
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: اگر اقتصاد رونق بگیرد، ورود نیازمندان به چرخه حمایتی کمیته امداد کاهش می‌یابد.

رونق اقتصادی ورود نیازمندان به کمیته امداد را کاهش می‌دهد

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: اگر اقتصاد رونق بگیرد، ورود نیازمندان به چرخه حمایتی کمیته امداد کاهش می‌یابد.
رونق اقتصادی ورود نیازمندان به کمیته امداد را کاهش می‌دهد

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *