روند مستمر کاهش ورودی سد اکباتان همدان/ خروج 9 میلیون مترمکعب آب از سد اکباتان

روند مستمر کاهش ورودی سد اکباتان همدان/ خروج 9 میلیون مترمکعب آب از سد اکباتان
سرپرست شرکت آب‌ منطقه‌ای همدان از خالی بودن 60 درصد از ظرفیت سد اکباتان خبر داد و گفت: بیش از 9 میلیون مترمکعب آب از سد اکباتان خارج شد.

روند مستمر کاهش ورودی سد اکباتان همدان/ خروج 9 میلیون مترمکعب آب از سد اکباتان

سرپرست شرکت آب‌ منطقه‌ای همدان از خالی بودن 60 درصد از ظرفیت سد اکباتان خبر داد و گفت: بیش از 9 میلیون مترمکعب آب از سد اکباتان خارج شد.
روند مستمر کاهش ورودی سد اکباتان همدان/ خروج 9 میلیون مترمکعب آب از سد اکباتان

View more posts from this author