روز قدس لیله‌القدر تاریخ است / لزوم وحدت جامعه اسلامی در برابر اسرائیل

روز قدس لیله‌القدر تاریخ است / لزوم وحدت جامعه اسلامی در برابر اسرائیل
امام جمعه زیرکوه با بیان اینکه روز قدس لیله‌القدر تاریخ است، گفت: روز قدس، روز آزمایش بزرگ امت اسلامی و جلوه حقیقی اتحاد دنیای اسلام است.

روز قدس لیله‌القدر تاریخ است / لزوم وحدت جامعه اسلامی در برابر اسرائیل

امام جمعه زیرکوه با بیان اینکه روز قدس لیله‌القدر تاریخ است، گفت: روز قدس، روز آزمایش بزرگ امت اسلامی و جلوه حقیقی اتحاد دنیای اسلام است.
روز قدس لیله‌القدر تاریخ است / لزوم وحدت جامعه اسلامی در برابر اسرائیل

خرید vpn تست یک روزه

عرفان دینی

View more posts from this author