روز جهانی قدس مسأله اسلام است

روز جهانی قدس مسأله اسلام است
نماینده ولی فقیه در گیلان به آوارگی شش میلیون نفر فلسطینی توسط رژیم اشغالگر قدس اشاره کرد و گفت: اکنون فلسطین و روز جهانی قدس مسأله اسلام است.

روز جهانی قدس مسأله اسلام است

نماینده ولی فقیه در گیلان به آوارگی شش میلیون نفر فلسطینی توسط رژیم اشغالگر قدس اشاره کرد و گفت: اکنون فلسطین و روز جهانی قدس مسأله اسلام است.
روز جهانی قدس مسأله اسلام است

اکانت تست کریو 5 دقیقه

خبرگزاری ایران

View more posts from this author