روحیه انقلابی، آسیب‌های اجتماعی و اقتصاد مقاومتی اولویت‌های استان اصفهان

روحیه انقلابی، آسیب‌های اجتماعی و اقتصاد مقاومتی اولویت‌های استان اصفهان
مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر با صدور بیانیه‌ای خطاب به مسؤولان استان اصفهان با اشاره به مشکلات مردم بر مهم‌ترین اولویت‌های موجود در استان اصفهان تاکید کرد.

روحیه انقلابی، آسیب‌های اجتماعی و اقتصاد مقاومتی اولویت‌های استان اصفهان

مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر با صدور بیانیه‌ای خطاب به مسؤولان استان اصفهان با اشاره به مشکلات مردم بر مهم‌ترین اولویت‌های موجود در استان اصفهان تاکید کرد.
روحیه انقلابی، آسیب‌های اجتماعی و اقتصاد مقاومتی اولویت‌های استان اصفهان

View more posts from this author