روحیه استکبارستیزی عامل تهدیدات ایران اسلامی است/ فاصله انداختن بین مردم و مسئولان از اهداف دشمن است

روحیه استکبارستیزی عامل تهدیدات ایران اسلامی است/ فاصله انداختن بین مردم و مسئولان از اهداف دشمن است
معاون حقوقی سازمان پدافند غیرعامل با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی به‌ واسطه ماهیت استکبارستیزی مورد تهدید قرار می‌گیرد، گفت: باید با ارتقای توانایی خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و نظامی از هویتمان دفاع کنیم.

روحیه استکبارستیزی عامل تهدیدات ایران اسلامی است/ فاصله انداختن بین مردم و مسئولان از اهداف دشمن است

معاون حقوقی سازمان پدافند غیرعامل با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی به‌ واسطه ماهیت استکبارستیزی مورد تهدید قرار می‌گیرد، گفت: باید با ارتقای توانایی خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و نظامی از هویتمان دفاع کنیم.
روحیه استکبارستیزی عامل تهدیدات ایران اسلامی است/ فاصله انداختن بین مردم و مسئولان از اهداف دشمن است

View more posts from this author