روحانی آخر هفته به کرمان می‌رود

روحانی آخر هفته به کرمان می‌رود
رئیس‌جمهور به منظور بازدید از مناطق زلزله‌زده استان کرمان آخر هفته به این شهرستان سفر می‌کند.

روحانی آخر هفته به کرمان می‌رود

رئیس‌جمهور به منظور بازدید از مناطق زلزله‌زده استان کرمان آخر هفته به این شهرستان سفر می‌کند.
روحانی آخر هفته به کرمان می‌رود

View more posts from this author