روایتی تازه از لایه‌های پنهان سفر اصفهانی‌ها به فرانسه/ خبرهای خوب برای دیدار دوباره با زنده‌رود

روایتی تازه از لایه‌های پنهان سفر اصفهانی‌ها به فرانسه/ خبرهای خوب برای دیدار دوباره با زنده‌رود
نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس از مشکلات زیست‌محیطی و مدیریتی شهر اصفهان گفت.

روایتی تازه از لایه‌های پنهان سفر اصفهانی‌ها به فرانسه/ خبرهای خوب برای دیدار دوباره با زنده‌رود

نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس از مشکلات زیست‌محیطی و مدیریتی شهر اصفهان گفت.
روایتی تازه از لایه‌های پنهان سفر اصفهانی‌ها به فرانسه/ خبرهای خوب برای دیدار دوباره با زنده‌رود

View more posts from this author