رقابت پرش با اسب با عنوان جام پروانگی در همدان برگزار شد

رقابت پرش با اسب با عنوان جام پروانگی در همدان برگزار شد
رئیس هیأت سوارکاری استان همدان گفت: یک دور رقابت پرش با اسب با عنوان جام پروانگی به منظور حمایت از بیماران پروانه‌ای به مناسبت میلاد کریم اهل بیت (ع) در مجموعه سوارکاری آذرخش همدان برگزار شد.

رقابت پرش با اسب با عنوان جام پروانگی در همدان برگزار شد

رئیس هیأت سوارکاری استان همدان گفت: یک دور رقابت پرش با اسب با عنوان جام پروانگی به منظور حمایت از بیماران پروانه‌ای به مناسبت میلاد کریم اهل بیت (ع) در مجموعه سوارکاری آذرخش همدان برگزار شد.
رقابت پرش با اسب با عنوان جام پروانگی در همدان برگزار شد

View more posts from this author