رقابت دو و میدانی‌کار قم در 4 میدان معتبر برای کسب سهمیه المپیک

رقابت دو و میدانی‌کار قم در 4 میدان معتبر برای کسب سهمیه المپیک
چهره شاخص و مدال‌آور دو و میدانی استان قم در چهار میدان مهم و معتبر آخرین شانس خود را برای کسب سهمیه حضور در بازی‌های المپیک 2016 مورد آزمایش قرار می‌دهد.

رقابت دو و میدانی‌کار قم در 4 میدان معتبر برای کسب سهمیه المپیک

چهره شاخص و مدال‌آور دو و میدانی استان قم در چهار میدان مهم و معتبر آخرین شانس خود را برای کسب سهمیه حضور در بازی‌های المپیک 2016 مورد آزمایش قرار می‌دهد.
رقابت دو و میدانی‌کار قم در 4 میدان معتبر برای کسب سهمیه المپیک

دانلود سرا

View more posts from this author