رقابت‌های سوارکاری استقامت در سنندج برگزار شد

رقابت‌های سوارکاری استقامت در سنندج برگزار شد
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: رقابت‌های سوارکاری استقامت با حضور استان‌های همدان، گیلان، مازندران و کردستان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در سنندج برگزار شد.

رقابت‌های سوارکاری استقامت در سنندج برگزار شد

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: رقابت‌های سوارکاری استقامت با حضور استان‌های همدان، گیلان، مازندران و کردستان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در سنندج برگزار شد.
رقابت‌های سوارکاری استقامت در سنندج برگزار شد

View more posts from this author