رفع تصرف 1.3 میلیون متر مربع از اراضی ملی در فیروزکوه

رفع تصرف 1.3 میلیون متر مربع از اراضی ملی در فیروزکوه
رئیس دادگستری شهرستان فیروزکوه از رفع تصرف یک میلیون و 350 هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.

رفع تصرف 1.3 میلیون متر مربع از اراضی ملی در فیروزکوه

رئیس دادگستری شهرستان فیروزکوه از رفع تصرف یک میلیون و 350 هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.
رفع تصرف 1.3 میلیون متر مربع از اراضی ملی در فیروزکوه

دانلود سرا

View more posts from this author