رفتار غربی‌ها بعد از برجام تغییری نکرده است / آمریکا با پرروی به دنبال امتیازات بیشتر است

رفتار غربی‌ها بعد از برجام تغییری نکرده است / آمریکا با پرروی به دنبال امتیازات بیشتر است
فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: لحن غربی‌ها بعد از برجام نه‌ تنها بهتر نشده است بلکه با پررویی تمام انتظار دارند امتیازهای بیشتری از ایران دریافت کنند.

رفتار غربی‌ها بعد از برجام تغییری نکرده است / آمریکا با پرروی به دنبال امتیازات بیشتر است

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: لحن غربی‌ها بعد از برجام نه‌ تنها بهتر نشده است بلکه با پررویی تمام انتظار دارند امتیازهای بیشتری از ایران دریافت کنند.
رفتار غربی‌ها بعد از برجام تغییری نکرده است / آمریکا با پرروی به دنبال امتیازات بیشتر است

bluray movie download

View more posts from this author