رضایی: با دیدن فیلم‌های رزمی به ووشو علاقه‌مند شدم/ خواهران منصوریان الگوی خوبی برای جوانان هستند

رضایی: با دیدن فیلم‌های رزمی به ووشو علاقه‌مند شدم/ خواهران منصوریان الگوی خوبی برای جوانان هستند
حمید رضایی، پیشکسوت ورزش اصفهان از فعالیت خود در رشته ووشو و وضعیت آن در اصفهان سخن گفت.

رضایی: با دیدن فیلم‌های رزمی به ووشو علاقه‌مند شدم/ خواهران منصوریان الگوی خوبی برای جوانان هستند

حمید رضایی، پیشکسوت ورزش اصفهان از فعالیت خود در رشته ووشو و وضعیت آن در اصفهان سخن گفت.
رضایی: با دیدن فیلم‌های رزمی به ووشو علاقه‌مند شدم/ خواهران منصوریان الگوی خوبی برای جوانان هستند

View more posts from this author