رشد 71 درصدی مسمومیت با قرص برنج در قزوین/ مصدومیت ناشی از حوادث کار 4 درصد کاهش یافت

رشد 71 درصدی مسمومیت با قرص برنج در قزوین/ مصدومیت ناشی از حوادث کار 4 درصد کاهش یافت
مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری بیشترین عملی که موجب افزایش مرگ و میر در استان شده است، مسمومیت با قرص برنج بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 71 درصد رشد داشته است.

رشد 71 درصدی مسمومیت با قرص برنج در قزوین/ مصدومیت ناشی از حوادث کار 4 درصد کاهش یافت

مدیرکل پزشکی قانونی استان قزوین گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری بیشترین عملی که موجب افزایش مرگ و میر در استان شده است، مسمومیت با قرص برنج بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 71 درصد رشد داشته است.
رشد 71 درصدی مسمومیت با قرص برنج در قزوین/ مصدومیت ناشی از حوادث کار 4 درصد کاهش یافت

View more posts from this author