رشد 50 و 30 درصدی بنادر بوشهر و شهید رجایی در زمینه حمل و نقل کانتینری

رشد 50 و 30 درصدی بنادر بوشهر و شهید رجایی در زمینه حمل و نقل کانتینری
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بنادر بوشهر و شهید رجایی به ترتیب در زمینه حمل و نقل کانتینری رشد 50 و 30 درصدی را در 7 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه می‌کنند که این شاخص‌ها نشان‌دهنده فعالیت بالای این بنادر است.

رشد 50 و 30 درصدی بنادر بوشهر و شهید رجایی در زمینه حمل و نقل کانتینری

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بنادر بوشهر و شهید رجایی به ترتیب در زمینه حمل و نقل کانتینری رشد 50 و 30 درصدی را در 7 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه می‌کنند که این شاخص‌ها نشان‌دهنده فعالیت بالای این بنادر است.
رشد 50 و 30 درصدی بنادر بوشهر و شهید رجایی در زمینه حمل و نقل کانتینری

View more posts from this author