رشد 3 درصدی دانش‌آموزان اصفهانی در سال تحصیلی جدید/ استقلال در ساماندهی نیروی انسانی

رشد 3 درصدی دانش‌آموزان اصفهانی در سال تحصیلی جدید/ استقلال در ساماندهی نیروی انسانی
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: امسال قریب به 860 هزار دانش‌آموز با رشد قریب بر 3 درصد نسبت به سال گذشته بر سر کلاس‌ها حضور پیدا می‌کنند.

رشد 3 درصدی دانش‌آموزان اصفهانی در سال تحصیلی جدید/ استقلال در ساماندهی نیروی انسانی

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: امسال قریب به 860 هزار دانش‌آموز با رشد قریب بر 3 درصد نسبت به سال گذشته بر سر کلاس‌ها حضور پیدا می‌کنند.
رشد 3 درصدی دانش‌آموزان اصفهانی در سال تحصیلی جدید/ استقلال در ساماندهی نیروی انسانی

View more posts from this author