رشد 13 درصدی کشف مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد

رشد 13 درصدی کشف مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد از رشد 13 درصدی کشف مواد مخدر در این استان خبر داد.

رشد 13 درصدی کشف مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد از رشد 13 درصدی کشف مواد مخدر در این استان خبر داد.
رشد 13 درصدی کشف مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد

خبرگزاری اصفهان

View more posts from this author