رشد هزار درصدی صادرات ایران در طول 15 سال

رشد هزار درصدی صادرات ایران در طول 15 سال
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت گفت: در طول 15 سال گذشته میزان صادرات ایران هزار درصد رشد داشت، رقم صادرات کشورمان از چهار میلیارد دلار در سال 1380 به رقم 44 میلیارد دلار طی سال‌های اخیر رسیده است.

رشد هزار درصدی صادرات ایران در طول 15 سال

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت گفت: در طول 15 سال گذشته میزان صادرات ایران هزار درصد رشد داشت، رقم صادرات کشورمان از چهار میلیارد دلار در سال 1380 به رقم 44 میلیارد دلار طی سال‌های اخیر رسیده است.
رشد هزار درصدی صادرات ایران در طول 15 سال

View more posts from this author