رشد تقاضای سهام خودرویی در بورس اصفهان/ نوسانات نرخ ارز محدود شد

رشد تقاضای سهام خودرویی در بورس اصفهان/ نوسانات نرخ ارز محدود شد
بازارهای مالی اصفهان معاملات خود را با نوسانات مثبت شاخص بورس و افزایش رفت‌وآمدها در این بازار و رشد مجدد ارزش دلار در صرافی‌های شهر به پایان رساندند.

رشد تقاضای سهام خودرویی در بورس اصفهان/ نوسانات نرخ ارز محدود شد

بازارهای مالی اصفهان معاملات خود را با نوسانات مثبت شاخص بورس و افزایش رفت‌وآمدها در این بازار و رشد مجدد ارزش دلار در صرافی‌های شهر به پایان رساندند.
رشد تقاضای سهام خودرویی در بورس اصفهان/ نوسانات نرخ ارز محدود شد

View more posts from this author