رشت شهرستان سبز می‌شود / ضرورت مدیریت روستایی توسط دهیاران

رشت شهرستان سبز می‌شود / ضرورت مدیریت روستایی توسط دهیاران
فرماندار رشت گفت: امسال با تکمیل پروژه گازرسانی در تمام روستاهای رشت، این شهرستان را «سبز» اعلام می‌کنیم.

رشت شهرستان سبز می‌شود / ضرورت مدیریت روستایی توسط دهیاران

فرماندار رشت گفت: امسال با تکمیل پروژه گازرسانی در تمام روستاهای رشت، این شهرستان را «سبز» اعلام می‌کنیم.
رشت شهرستان سبز می‌شود / ضرورت مدیریت روستایی توسط دهیاران

خرید vpn توربو

موسیقی

View more posts from this author