رسیدگی 120 درصدی به پرونده‌های کالا و ارز در تعزیرات زنجان/ حکم ضبط خودروی تویوتا پرادو به نفع دولت صادر شد

رسیدگی 120 درصدی به پرونده‌های کالا و ارز در تعزیرات زنجان/ حکم ضبط خودروی تویوتا پرادو به نفع دولت صادر شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به رسیدگی 120 درصدی به پرونده‌های کالا و ارز در تعزیرات استان خبر داد.

رسیدگی 120 درصدی به پرونده‌های کالا و ارز در تعزیرات زنجان/ حکم ضبط خودروی تویوتا پرادو به نفع دولت صادر شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به رسیدگی 120 درصدی به پرونده‌های کالا و ارز در تعزیرات استان خبر داد.
رسیدگی 120 درصدی به پرونده‌های کالا و ارز در تعزیرات زنجان/ حکم ضبط خودروی تویوتا پرادو به نفع دولت صادر شد

View more posts from this author