رسیدگی به زلزله‌زدگان از دست ستاد بحران خارج شده است/ ستادی که بحرانی شد

رسیدگی به زلزله‌زدگان از دست ستاد بحران خارج شده است/ ستادی که بحرانی شد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه ستاد بحران کشور یک مدیریت واحد ندارد، گفت: ستاد مدیریت بحران کشور بحرانی شده و موضوع رسیدگی به زلزله‌زدگان از دست آن خارج شده است.

رسیدگی به زلزله‌زدگان از دست ستاد بحران خارج شده است/ ستادی که بحرانی شد

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه ستاد بحران کشور یک مدیریت واحد ندارد، گفت: ستاد مدیریت بحران کشور بحرانی شده و موضوع رسیدگی به زلزله‌زدگان از دست آن خارج شده است.
رسیدگی به زلزله‌زدگان از دست ستاد بحران خارج شده است/ ستادی که بحرانی شد

View more posts from this author