رحیمی: تمام تلاشم را برای پیشرفت قائم‌شهر به‌کار می‎بندم/ میرزایی: رحیمی سوابق درخشانی دارد

رحیمی: تمام تلاشم را برای پیشرفت قائم‌شهر به‌کار می‎بندم/ میرزایی: رحیمی سوابق درخشانی دارد
سرپرست جدید شهرداری قائم‌شهر گفت: تلاش می‌کنم تا زمانی‌که خادم این مردم هستم موثر واقع شوم و با کمک مردم و همکارانم، قائم‌شهر را به شهری پویا و رو به پیشرفت تبدیل کنم.

رحیمی: تمام تلاشم را برای پیشرفت قائم‌شهر به‌کار می‎بندم/ میرزایی: رحیمی سوابق درخشانی دارد

سرپرست جدید شهرداری قائم‌شهر گفت: تلاش می‌کنم تا زمانی‌که خادم این مردم هستم موثر واقع شوم و با کمک مردم و همکارانم، قائم‌شهر را به شهری پویا و رو به پیشرفت تبدیل کنم.
رحیمی: تمام تلاشم را برای پیشرفت قائم‌شهر به‌کار می‎بندم/ میرزایی: رحیمی سوابق درخشانی دارد

موزیک سرا

View more posts from this author