رجب‌زاده: بازی با حریف هندی گره خورد/ آن‌ها زورشان به ما نمی‌رسید و فقط دفاع می‌کردند

رجب‌زاده: بازی با حریف هندی گره خورد/ آن‌ها زورشان به ما نمی‌رسید و فقط دفاع می‌کردند
مهاجم تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت:‌ مقابل حریف هندی بازی کمی گره خورده بود اما خوشحالم که بردیم و به مرحله گروهی رسیدیم.

رجب‌زاده: بازی با حریف هندی گره خورد/ آن‌ها زورشان به ما نمی‌رسید و فقط دفاع می‌کردند

مهاجم تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت:‌ مقابل حریف هندی بازی کمی گره خورده بود اما خوشحالم که بردیم و به مرحله گروهی رسیدیم.
رجب‌زاده: بازی با حریف هندی گره خورد/ آن‌ها زورشان به ما نمی‌رسید و فقط دفاع می‌کردند

View more posts from this author