رتبه نخست آذربایجان‌شرقی در رسیدگی به جرایم فضای مجازی در کشور

رتبه نخست آذربایجان‌شرقی در رسیدگی به جرایم فضای مجازی در کشور
رئیس پلیس فتای آذربایجان‌شرقی گفت: مدت زمان رسیدگی به شکایت‌ها و پرونده‌های جرایم سایبری در این استان سریع‌تر از میانگین کشوری است.

رتبه نخست آذربایجان‌شرقی در رسیدگی به جرایم فضای مجازی در کشور

رئیس پلیس فتای آذربایجان‌شرقی گفت: مدت زمان رسیدگی به شکایت‌ها و پرونده‌های جرایم سایبری در این استان سریع‌تر از میانگین کشوری است.
رتبه نخست آذربایجان‌شرقی در رسیدگی به جرایم فضای مجازی در کشور

View more posts from this author