راه نجات کشور رعایت الزامات اقتصادی مدنظر رهبری است/ بانک‎ها با ارائه تسهیلات کم‌بهره به کمک سرمایه‌گذاران بیایند

راه نجات کشور رعایت الزامات اقتصادی مدنظر رهبری است/ بانک‎ها با ارائه تسهیلات کم‌بهره به کمک سرمایه‌گذاران بیایند
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی راه نجات کشور را رعایت الزامات اقتصادی مد نظر مقام معظم رهبری خواند و گفت: اگر این الزامات رعایت شود امیدواری و موفقیت از آن کشور ما است.

راه نجات کشور رعایت الزامات اقتصادی مدنظر رهبری است/ بانک‎ها با ارائه تسهیلات کم‌بهره به کمک سرمایه‌گذاران بیایند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی راه نجات کشور را رعایت الزامات اقتصادی مد نظر مقام معظم رهبری خواند و گفت: اگر این الزامات رعایت شود امیدواری و موفقیت از آن کشور ما است.
راه نجات کشور رعایت الزامات اقتصادی مدنظر رهبری است/ بانک‎ها با ارائه تسهیلات کم‌بهره به کمک سرمایه‌گذاران بیایند

View more posts from this author