راه‌اندازی 114 تعاون روستایی در خوزستان تا پایان سال

راه‌اندازی 114 تعاون روستایی در خوزستان تا پایان سال
مدیرکل تعاون روستایی خوزستان با بیان اینکه تا پایان سال، در تلاش هستیم، 114 تعاونی در استان راه اندازی کنیم، گفت: در این زمینه مهم‌ترین هدفی را که دنبال می‌کنیم، بالا بردن روحیه مشارکت در بین بهره برداران و افزایش واگذاری شبکه‌های آبیاری زهکشی است.

راه‌اندازی 114 تعاون روستایی در خوزستان تا پایان سال

مدیرکل تعاون روستایی خوزستان با بیان اینکه تا پایان سال، در تلاش هستیم، 114 تعاونی در استان راه اندازی کنیم، گفت: در این زمینه مهم‌ترین هدفی را که دنبال می‌کنیم، بالا بردن روحیه مشارکت در بین بهره برداران و افزایش واگذاری شبکه‌های آبیاری زهکشی است.
راه‌اندازی 114 تعاون روستایی در خوزستان تا پایان سال

View more posts from this author