راه‌اندازی کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو در گنبدکاووس

راه‌اندازی کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو در گنبدکاووس
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گنبدکاووس از راه‌اندازی کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو در این شهرستان خبر داد.

راه‌اندازی کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو در گنبدکاووس

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گنبدکاووس از راه‌اندازی کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو در این شهرستان خبر داد.
راه‌اندازی کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو در گنبدکاووس

View more posts from this author