راه‌اندازی کانون شکوفایی خلاقیت علوم شیلاتی در گیلان

راه‌اندازی کانون شکوفایی خلاقیت علوم شیلاتی در گیلان
رئیس پارک علم و فناوری گیلان از راه‌اندازی کانون شکوفایی خلاقیت علوم شیلاتی در انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری در این استان خبر داد.

راه‌اندازی کانون شکوفایی خلاقیت علوم شیلاتی در گیلان

رئیس پارک علم و فناوری گیلان از راه‌اندازی کانون شکوفایی خلاقیت علوم شیلاتی در انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری در این استان خبر داد.
راه‌اندازی کانون شکوفایی خلاقیت علوم شیلاتی در گیلان

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author