راه‌اندازی مرکز رشد تخصصی هنر در پارک علم و فناوری قزوین

راه‌اندازی مرکز رشد تخصصی هنر در پارک علم و فناوری قزوین
سرپرست پارک علم و فناوری استان قزوین از راه‌اندازی مرکز رشد تخصصی هنر در پارک علم و فناوری این استان خبر داد.

راه‌اندازی مرکز رشد تخصصی هنر در پارک علم و فناوری قزوین

سرپرست پارک علم و فناوری استان قزوین از راه‌اندازی مرکز رشد تخصصی هنر در پارک علم و فناوری این استان خبر داد.
راه‌اندازی مرکز رشد تخصصی هنر در پارک علم و فناوری قزوین

اسکای نیوز

View more posts from this author